Günün Sözü
Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. BEYDEBA
Tarihte Bugün
 • Sultan III ncü Murat' ın Vefatı (1595)
 • 2010-11 DT KOORDİNASYONUNDA SUNULAN TOMEB RAPORU
  DT Genel Müdürlüğü’ne
  Öncelikle Devlet Tiyatroları’nın bir sezonunu değerlendirmek ve geleceğinin planlanması adına düşüncelerimizi dile getirebilmek amacını taşıyan bu koordinasyon toplantılarına meslek örgütlerini çağırmanın gelenekselleştirilmesine yol açtığı nedeniyle DT Genel Müdürlüğüne Tomeb adına teşekkürlerimi sunarım.
  Türkiye zor günler yaşıyor.Sosyo politik ve ekonomik yozlaşmanın tehlikeli boyutlara vardığı bir dönemde düşünsel ve sanatsal kirlenmenin boyutlanacağı da kuşku götürmeyen bir faktör.Böylesi bir oluşum sürecinde DT’ nin gerek varlığı, gerek ise kendini iyi bir şekilde ifade ederek en geniş kesimlere sanatsal çıtası yüksek nitelikli yapımlarla, insanın ve dünyanın daha iyiye doğru değişebileceğini kanıtlayan oyunlarla hitap edebilmesi, giderek daha bir önem kazanıyor.
  Ne yazık ki DT’ nin karşında önemsemesi gereken güçler var ve gün geçtikçe çoğalmaktalar. Tiyatro sanatının, iyi ya da başka bir deyişle gerekirlik taşıyan bir tiyatro sanatının karşısında olan gerici, anti laik kesimler; devlet-hükümet kavramlarını karıştırarak “devletin tiyatrosu olmamalı” argümanı ile çığırtkanlık yapan yarı aydınlar, birtakım özel ya da amatör tiyatrocular ve bunlara eklenen 2.cumhuriyetçiler, ülkenin öznel koşullarını düşünmeye, yorumlamaya zahmet etmeden körü körüne AB ‘deki tiyatro yapısını buraya uygulamaya çalışan 2. meşrutiyetçi kafalar giderek fazlalaşıyor. DT bütün bu saydıklarımın karşısında yenilgiye uğramamak için iki şeye çok önem vermelidir :
  1-Bir sanat kurumu olma mantığını bir devlet kurumu olma mantığından önde tutarak kendini topluma yeterice anlatma yollarına,
  2-Topluma daha aydınlanmacı bir felsefe ve giderek yükselen bir nitelikle hizmet vermeye…
  DT bu belirtilerimiz adına kuşkusuz ki  “0” noktasında değil. Dönem dönem iyi ataklar gerçekleştirebiliyor.Ancak bunların planlı bir şekilde ve giderek geliştirilmesi adına olguya daha bir disiplinle yaklaşmasında yarar gördüğümüzü söylemek istiyoruz.Kurum yazılı ve görsel basında gerekirliliğini ve yapısını daha iyi anlatmak durumundadır.Seyircisiyle gişede ve salonda buluşma yolları dışında ürünleri üzerine görüşlerin alınması ve bunların yorumlanması yollarını var etmelidir.Sözgelimi seyirciyle buluşabildiği bir portal, sanatsal söyleşiler v.b…
  Tomeb koordinasyon öncesi şöyle bir hazırlık yaptı :
  1-Yahoogroups’a üyelerinin sorunlar üzerine dilek ve önerilerini dile getirmeleri çağırısında bulundu,
  2-07.Ağustos günü yine üyelerine açık bir toplantı düzenleyerek sorunları konuştu.
  Bu toplantıda oybirliği ile bireysel ve spesifik sorunları koordinasyonda dile getirmeme kararı alındı. Çünkü her yeni sezon yeni bir umut kapısıdır ve geçmişte yapılan bazı hataların yinelenmeyeceği konusundaki iyi niyetimizi korumaya çalıştık. Ancak kurumun kendini her açıdan daha iyi ifade edebilmesi, daha yetkin bir biçimde sanat üretebilmesi adına oluşturulan öneriler bu yazının devamında sunulacaktır.
  Toplantımızı iki ana başlıkta yürüttük: Geçen sezonun değerlendirilmesi ve geleceğe özgü öneriler.


  2009-10 SEZONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ .
  1-DT geçtiğimiz sezonda 60. yılı nedeniyle 60 yeni ve yerli oyunla perdelerini açmayı planladı ve bunun niteliksel açıdan düşünülen hedefe ulaşmadığını üzülerek izledik. Sonucun, temelde iki nedeni vardı: Birincisi ne yazık ki son dönemlerde genç oyun yazarlarının bireysel sorunlara duyduğu eğilim nedeniyle benzer temaların çoğalması, aydınlanma felsefesinden uzak yapıtların ağırlığı, dahası dramaturjik tekniklerin yerini tv dizisi mantığının alması  vb toplumsal yozlaşmanın şu ya da bu oranda olumsuz etkilerinin görüldüğü yapıtların fazlalığı. İkincisi ise DT’nin bazı konularda uzun bir geçmişten bu yana süren ataletinin etkisi. Böylesi bir hedef için en az iki -üç yıl önceden hazırlıklar başlamalıydı. Acaba usta yazarların bazı oyunlarının oynanmadığı kentlerde oynaması ile gerçekten yetkin bazı genç oyunların harmanlanması daha olumlu bir sonuç vermez miydi?
  2-YABANCI YÖNETMEN İLİŞKİLERİ AĞIRLIKLI BİÇİMDE TEK TARAFLI YÜRÜDÜĞÜNDEN YİNE ALEYHİMİZE BİR DURUM GÖSTERİYOR. TOMEB GEÇEN YIL BU KONUDA BİR ANIMSATMA YAPMIŞTI AMA  GÖZ ARDI. EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ
  DÜZENLENEN FESTİVALLER GİDEREK DAHA NİTELİKLİ HALE GELİYOR, EMEK VERENLERİ KUTLAMAK GEREKLİ. ANCAK ARTIK DT’ NİN DE ÇAĞIRDIĞI HER ÜLKEYE FESTİVALLERE YA DA TURNELER GİTME ZAMANININ GELDİĞİNE İNANCIMIZI DA DİLE GETİRMELİYİZ. GERÇİ BİRİLERİ BU YOLUN DA ESKİYE ORANLA DAHA FAZLA AÇILDIĞINI SÖYLEYEBİLİR VE DOĞRUDUR DA…YİNE DE ORANSAL FARKI DAHA HIZLI KAPAMANIN YOLLARI ARANMALI

  3-“60 ilde 60 sahne “ argümanı hedefe ulaşmasa da önemli bir artış gösterdi.Ne ki buralarda oynanacak oyunlar nedeniyle piyasa normlarına hiçbir zaman uymayan bütçe artışı nedeniyle gelecekte bu konuda kurumun sıkıntı yaşayacağını sanıyoruz.
  4-Haklı ve zorunlu olarak yapılan tayinler nedeniyle boşalan kadrolar için maliyeden gerekli izninin alınıp alınmadığını bilmiyoruz.Ancak teknik kadronun (4 B) kadrosuyla takviye edildiği gerçeği karşısında bir tehlikeyi göz ardı etmemeliyiz.Boş kadroları aynı şekilde doldurmaya yönelmek ,ki belki şu sıkışık dönem için bu tutum bir zorunluluk olabilir, gelecekte DT’nin bindiği dalı kesmekle eş anlamlı olabilir.
  5-Yönetimi özellikle İst.’a sağladığı yeni sahneler için kutlarız.Aynı çabanın İzmir’de de olumlu sonuçlar getirmesini diliyoruz.
  6-En az yukarıdaki belirtiler denli önemli bir konu DT Tüzüğünün ne olduğu sorusu.Geçen Koordinasyonda sayın Gnl Md pası iyi bir demokratik tavır göstererek meslek örgütlerine atmıştı.Ve bu kuruluşlar uzun süre bir araya gelerek,yoğun bir çalışmayla bir taslak hazırladılar, genel müdürlüğe sundular.Genel Müdür de kurumun bu taslak üzerinde çalışıp son halini hep birlikte değerlendireceğimiz konusunda söz verdi; ancak hala somut bir yere varılamadı.
  2010-11 SEZONU İÇİN ÖNERİLER.
  1-Uzun yıllardır çözülemeyen bir zaaf giderilmeli ve  DT gibi kurumlar artık sezon başlarında tüm bir sezonun oyunlarını saptayabilmelidir. Bunun aksi koordinasyonu da bir ölçüde anlamsız kılmaktadır.
  2-Giderek daha az sayıda yapımın daha uzun süreler seyirciyle buluşmasını sağlayan bir repertuar anlayışına ve bunu mümkün kılacak kast yapma planlamasına gidilebilmelidir.
  3-Oidition kavramının ilkeli ve kurallı bir biçimde hayata geçirilmesi hem “ fırsat eşitsizliği “ kavramını kullanan oyuncular, hem de özellikle yabancı rejisörler için daha iyi kast yapabilirliğin yollarından biri olarak ciddiye alınmalı; gnl md’lük ilke ve kuralları bir genelge ile saptamalıdır.
  4-Yerleşik tiyatro müdürleri yılda hiç değilse 2 kez çalışanlarıyla gündemli toplantı düzenlerler ise bazı olumsuzlukların kısa erimde çözülebilmesi kolaylaşacaktır.
  5-Yönetmenlere görevlendirildikleri oyunla ilişkin olarak ön çalışma yapma zamanı tanınmalıdır. Bu zaman üç- beş gün, hatta bir hafta olarak düşünülmemelidir.
  6-Sanatçıların birer sanat cv’ lerinin hazırlanmasının önemi kabul edilmelidir.
  7-Ülke çapında yaşanılan genel sorunlara duyarsız kalındığını iddia etmiyoruz ancak bu duyarlılığın büyütülmesi için repertuar hazırlanmasında tematik çalışmaya daha fazla önem verilmelidir.
  8-Bölge repertuar komisyonunda yer alan arkadaşlar görevlerinin sorumluluğunu bilerek çalışmalıdırlar.
  9-Yevmiyeli çalışan bazı  okul  mezunu gençler birkaç oyunda birden görev almaktalar. Az çok doyuran bir ücrete kavuşmak için bu girişimlerinde haklı olabilirler ancak sonuçta çakışan genç kadrolar nedeniyle çok sahneli müdürlüklerde aylık program yapmak oldukça güçleşiyor. Ayrıca bunlardan bazıları günde iki prova ya da bazan iki çocuk oyunu, bir yetişkin oyununda oynuyor ve günde 12-14 saat çalıştıklarından gerekli verim alınamıyor. Anayasaya da aykırı olan bu durumun gerçek anlamda düzelmesi güne değil, temsil ya da prova başına ücretlendirme ve ücretlerin makul düzeye çıkarılması ile çözülebilecektir.
  10-Ve son olarak yönetim kurulu sanatçı temsilci  arkadaş bu sezon nasıl bir çalışma yaptığını açıklayarak çalışanların oylarının hakkını verdiğini göstermelidir. Göreve ilk geldiğinde meslek örgütleri ile yaptığı toplantı ve sürekli iletişim halinde olacağımızı açıklayan sözleri bizlere umut vermişti; hatta istediği kısa raporları bile hazırlayarak kendisine ilettik; ancak ne yazık ki tüm sezon boyunca çalışanlara tek iletisi , görüldüğü kadarı ile “geçmiş olsun” dilekleri ile “taziyeler” di.
  TOMEB 2010-11 SEZONUNDA TÜM DEVLET TİYATROLARINA BİR ÖNCEKİNDEN DAHA BAŞARILI BİR SEZON DİLEYEREK SAYGI VE SEVGİLERİNİ SUNAR.
   
  2011 Ağustos ayında yapılan koordinasyonda TOMEB ''''in sunduğu rapor önümüzdeki hafta sitemizde yer alacaktır.

  Devlet Tiyatroları Oyuncuları...
  TAMER LEVENT
  Yazı Eklenmemiş.
  TOMEB
  Bir Tiyatro Yasasına İhtiyaç Var mı
  Erhan GÖKGÜCÜ
  TOMEB SİTESİ

  TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR
  055 444 00 444
   
  Ankara masöz
  istanbul masaj salonu
   
  TOMEB Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği

  Telif Hakkı Saklıdır. 2011 TOMEB Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği